İnşaat Sigortası

By | 9 Mayıs 2019

İnşaat Sigortası, Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan 01.02.2009 tarihli Genel Şartlarda şu şekilde tanımlanır.

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

 

Bu tanımdan yola çıkarak;

1-Devam eden bir inşaat sürecinin olması gerekir. Bu süreç de işverenle yüklenici arasında imzalanmış olan sözleşmede belirlenir.

2-İnşaat fabrika, köprü, baraj, okul gibi projeler olabileceği gibi standart bir konut/apartman inşaatı da olabilir.

3-Bu inşaatların tümü veya bir kısmı sigortalanabilir. Büyük projeler birden fazla sigorta şirketi tarafından bölümlere ayrılarak sigortalanabilir.inşaat sigortası

4-All Risk Sigortası kapsamına girmediği halde farklı teminatlar ek sözleşmelerle teminata dahil edilebilir.

2 thoughts on “İnşaat Sigortası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir