Online Segem Deneme Sınavı 1

By | 2 Şubat 2020

İnternette pekçok yerde bulabileceğiniz örnek segem sorularını online çözüp doğru yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. İçerik eski olabileceği için şüphelendiğiniz sorularda lütfen güncel mevzuatı dikkate alınız.

152
Created on By RenkliGazete

Online Segem Deneme Sınavı 1

Online Segem Deneme Sınavı 1

1 / 20

1-Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

2 / 20

2-I. Emniyet
II. Güven
III. Risk Yönetimi
IV. Ürün kalitesini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?

3 / 20

3-Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?

4 / 20

4-Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

5 / 20

5-Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

6 / 20

6-Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

7 / 20

7-Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

8 / 20

8-Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 20

9-Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

10 / 20

10-Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

11 / 20

11-Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

12 / 20

12-Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?

13 / 20

13-Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

14 / 20

14-Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15 / 20

15-Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

16 / 20

16-Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

17-İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

18 / 20

18-Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür?
I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler
II. İflas ve tasfiye durumu
III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması
IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

19 / 20

19-Aşağıdakilerden hangisi aracın kasko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır?
I. Marka II. Kullanım tarzı III. Model

20 / 20

20-Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Your score is

The average score is 55%

0%

One thought on “Online Segem Deneme Sınavı 1

Bir Cevap Yazın