Sigorta Şubeliği Açmak

By | 11 Ekim 2016

Başlık özellikle sigorta acenteliği açmak değil de, sigorta şubeliği açmak şeklinde seçildi.

Nedenine gelince;Sigorta acenteliği açmak sigorta sektörüne yeni başlayacak girişimciler için çok da kolay olmuyor. Çünkü sigorta şirketleri eskiden de olduğu gibi, her önüne gelene yetkili sigorta acenteliği  vermiyorlar. En başta sağlam bir üretim istiyorlar. Sağlam üretimden kastım asgari aylık 30 bin lira civarında bir üretim.

Diyeceksiniz ki, ne var bunda. Ayda 20-30 tane kasko veya trafik sigortasıyla bu üretimi yakalarım… Ancak kazın ayağı öyle değil. Bu 30 adet poliçenin tamamını kesinlikle acentesi olduğunuz şirketin sisteminden kesemeyeceksiniz. Çünkü mutlaka birçok poliçede diğer şirketlerin fiyatları uygun çıkacak. Bu problemin sadece bir tanesi. Diğer taraftan işe başlamadan önce sayısız tane aldığını sözler, topladığınız sigortalı bilgiler, eş, dost vs. bunların birçoğu işe başladıktan sonra şu veya bu sebepten ötürü ortadan kaybolur. Yani, çevreye, tanıdıklara çok da güvenmemek lazım. Yani öyle bir duruma gelirsiniz ki, aylık asgari üretimi bile yakalayamayabilirsiniz. Bunun yanında yoğun olarak kaza branşından çalıştığınız için hasar prim oranınız gittikçe bozulur ve komisyonlarınız tek haneli rakamlara iner… Sorunlar böylece sürüp gider.

Konumuza dönelim. Tüm bunlardan sonra anlıyoruz ki, aslında sektöre başlangıç aşamasında acente olarak değil de güçlü bir sigorta acentesinin şubesi olarak başlamak daha makul.

Geçtiğimiz aylarda yapılan son değişiklerle yenilenen Sigorta Acenteleri Yönetmeliğine göre sigorta şubeleri de yetkili sigorta acenteleri ile aynı fiziki ve teknik şartlara sahip olmaları gerekiyor.

sigorta-şubeliği-açmakBurada belki de en önemli husus, acente müdürü olacak kişinin teknik personel sıfatına sahip olması, ve mezuniyetine göre belirli bir mesleki deneyime sahip olması. Malvarlığı, fiziki şartlar vs. zaten bilinen konular.

Sigorta şubeliğinin en olumsuz tarafı ise komisyonlar. Normal bir sigorta acentesi olduğunuzda örneğin 100 TL lik bir komisyon alıyorsanız, sigorta şubesi olduğunuzda aynı poliçe üretiminden 60-70 TL komisyon alabileceksiniz. Bu da gelir gider dengesinde gözetilmesi gereken bir husus.

Yönetmelikteki konuyla ilgili kısımlar aşağıdaki şekilde.

Gerçek kişi acenteler

MADDE 4 – (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) Teknik personel unvanını taşıması.

b) Türkiye’de yerleşik olması.

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis,  sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.

ç) 9 uncu maddede belirtilen asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması.

d) (Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1) Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.

e) (Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1) Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.

Tüzel kişi acenteler

MADDE 5 – (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları.

b) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.

c) (Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1) Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.

(2) (Mülga:RG-16/1/2016-29595)(1)

(3) (Mülga:RG-11/10/2014-29142)

(4) Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şart aranır.

(5) (Mülga:RG-16/1/2016-29595)(1)

Teknik personel

MADDE 6 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1)

(1) Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır.

(2) Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için;

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giyilmemiş veya ceza alınmamış olunması,

c) Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,

ç) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması,

gerekir.

(3) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.

Ülkemizin en büyük acentelerinin şube ağına nasıl katılacağınıza dair bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

18 thoughts on “Sigorta Şubeliği Açmak

 1. Genç Sigorta

  Yazdıklarınıza katılıyorum. Ben de bir acentenin şubesi olarak işe başlamak istiyorum. Ancak tabii, önemli olan müşteriye ulaşmak üretim yapabilmek.

  Reply
 2. sigorta şubeleri

  Şubelik veren sigorta acentelerini de paylaşırsanız güzel olacak.

  Reply
 3. sigorta şubeliği

  Ankara ve İstanbul merkezli bir çok sigorta acentesi şubelik vermekteler.

  Reply
 4. Sigorta Şubeliği

  Günümüzün prestijli sektörlerinden Sigorta Sektöründe sizler de yer almak istiyorsanız doğru bir yerden başlangıç yapın.

  Sigorta şirketlerinin ağır yükümlülükleri altına girmeden, ülkemizin güçlü sigorta acentesi Timurlar Sigorta‘nın resmi şubesi olarak sektörde yerinizi alın. 28.07.2016 tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği kapsamında şubelik için gerekli asgari şartları karşıladığınız taktirde bir sigorta acentesine bağlı sigorta şubesi şeklinde acentelik yapabilirsiniz. Timurlar Sigorta şubesi olmakla ülkemizin güçlü sigorta şirketlerinin rekabetçi primleriyle müşterilerinize sigorta ürünlerini sunabileceksiniz.

  20’den fazla sigorta şirketinin yetkili acenteliğini yapan Timurlar Sigorta‘nın şube ağına katılın.

  Reply
 5. sigorta acenteleri

  sigorta acenteleri güven duyulan yerler olmalıyken, acentelerde bile dolandırıcılar mevcut. herkese kanmayın. çalışılacak yeri gidin görün tanışın.

  Reply
 6. Şahin

  Sektörde hiç teminat, para vs. istemeden şubelik veriyorum diyenler de var, masrafları ayrı teminatı ayrı isteyen acnteler de var. Tamam başlangıç için maliyeti yükseltmek olur ama, açıkçası masrafı temiantı isteyen acente bana daha güvenli gelir. Sonuçta bu işin bir maliyeti var. Diğer türlü ne nasıl yapılıyor, gerçekten bir resmiyet oluyor mu belli değil.
  Haa bu demek değildir ki, para istemeyen her zaman kötüdür!!! Değil tabii.
  Başka görüşen var mı, tecrübesini aktaracak olanlar…

  Reply
 7. Nevin

  Yetkili acente olmak için her şirkete ayrı ayrı teminat mektubu vs. yüzü astarından pahalıya çıkıyor. Teminat mektubu aşamasına gelene kadar zaten şirketler yüksek miktarda üretim istiyorlar. Bu zamanda en makulü tali acentelik gibi.

  Reply
 8. Pingback: Sigorta Satış Ortaklığı, Komisyon Gelir Paylaşımı | Renkli Gazete

 9. Levent

  Ankara ili için sigorta şubesi olmak istiyorum. Tavsiye edeceğiniz bir acente var mıdır? Nelere dikkat etmem gerekli. Şartlar ayrıntılar vs. nelerdir.

  Reply
 10. MUHİTTİN

  MERHABALAR
  BEN VAN’ DA İKAMETGAH EDİYORUM. ACABA VAN’A TALİ ACENTELİK VEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ VAR MI SEGEM SERTİFİKAM VAR VE 2,5 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM.BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ TALİ ACENTELİK VERİR MİSİNİZ ACABA?

  Reply
  1. mehmet

   muhutin bey iletisime geçerseniz birbirimize yardimci olabiliriz

   Reply
 11. TURAN

  AĞRI MERKEZDE İKAMETGAH ETMEKTEYİM 5 YILDIR SİGORTA İŞLERİNDE HİZMET VERMEKTEYİM AĞRIYA SİGORTA ACENTELİĞİ VEREN VARMI ACABA YARDIMCI OLUSANIZ COK MEMNUN OLURUM SAYGILARIMLA

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir