2020-2021 Kasko Değer Listesi

Kasko Değer Listesi Türkiye Sigorta Birliği üyesi olan sigorta şirketlerinin sigortaladıkları araçların kasko değerlerini hesaplamada yardımı bir listedir. Bu değer listesi araç piyasa değerleri göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Türkiye Sigorta Birliği üyesi sigorta şirketlerine duyurulan bu fiyatlar kasko sigortası yaptıracağınız aracınızdaki hasarların tam olarak karşılanabilmesini sağlamaktadır. Liste her yıl yenilenir. İnternet ortamında kasko değer listesini yayınlayan pekçok site mevcut. Ancak bu sitelerin neredeyse tamamına yakını geçmiş 15 yıl içerisindeki araç kasko değerlerini yayınlar. 1950 yılından itibaren ülkemiz piyasasına giren tüm araçlara ait kasko değer listesi arşivi için www.arackaskodegerlistesi.com ‘a gözatabilirsiniz.

Nasıl Hesaplanır
Kasko değeri aracınızın marka, model ve üretim yılına göre belirlenen bir bedel. Bu bedel ise, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin zorunlu olarak üye oldukları Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından aşağıdaki şekillerde belirleniyor. Birlik tarafından belirtilen şekilde tespit edilen bedeller periyodik olarak kasko değeri listesi olarak yayınlanıyor.

* Listedeki binek, arazi taşıtı, hafif ticari araçların değerleri DOD – Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’nin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, minibüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

* DOD – Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’den gelen değerlerin kontrolünde ve listenin Birlik tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Nelere Dikkat Edilmeli
Liste değerleri sadece araç kasko sigortaları için baz alınıyor ve zorunlu trafik sigortalarını kapsamıyor.
Kasko değer listesi doğrultusunda araç bedeliniz belirleniyor ve kasko poliçeniz düzenlenirken sistemlere bu bedel giriliyor. Poliçe üzerinde ise Kasko Sigortası Genel Şartları gereği “Rayiç Bedel” olarak ifade ediliyor.
Hasar anında piyasa rayiç değeri ile sigorta şirketi arasında fark olmaması için doğru bedelin kullanıldığından emin olmanızda fayda bulunuyor.
İkinci el araç alımında kasko değer listesi referans alınıyor.
İkinci el araç satışlarında noter tarafından satış sözleşmesi üzerinde kasko değer listesi araç bedeli yazılır.
Kasko değerleri listesi Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde indirim uygulamasına da konu olmaktadır. Uygulamanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Belirlenen kasko bedellerinde ise ilave olarak aracınızda yer alan klima, radyo-teyp, jant gibi aksesuarların yer almadığını unutmamanız gerekiyor.
Listede sadece son 15 yıla ait değerler bulunuyor. Geriye dönük kasko değer listelerine buradan ulaşabilirsiniz
Kasko Değer Listesi ile
MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)’nin İlişkisi Nedir
Kasko Değerinin % 5’ini Aşan Tutarda Fazla Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Geri Alınabilecektir.

1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması
14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Kanunu’nda tarife değişti. Buna göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Türkiye Sigorta Birliği ) tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Türkiye Sigorta Birliği ) tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayımlanan kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

Mükelleflerin bu uygulamasından yararlanabilmeleri için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

2. Değerin Belirlenmesi
14/12/2004 tarih ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayımlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaş itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı listeler “Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği” nin web sayfasında bulunmakta olup, mükellefler araçlarının kasko değerini bu internet sitesinden öğrenebilirler. Ayrıca yandaki formdan sorgulama yaparak da aracınızın kasko değerini öğrenebilirsiniz.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayımlanan “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

3. Yapılacak İşlemler
Trafik tescili kuruluşlarında, adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve Maliye Bakanlığı’nca, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.’lu MTV Genel Tebliği ekinde bulunan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu, yetkili sigorta acentesine düzenlettireceklerdir.

Ardından, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, söz konusu formu, dilekçeye eklemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen “2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nun doğruluğundan mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludur.

4. Tutarın Hesaplanması
Taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; ilgili yılın “ Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifede otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2008 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılı için ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 TL olması halinde, 2008 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Hesaplama Tutar
Taşıtın kasko sigortasına esas değeri 40.000 TL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=) 2.000 TL
2008 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı 2.538 TL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı 1.763 TL
Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.763 TL olacaktır. Bu uygulama için mükelefler sirkülerimiz ekinde yer alan 28 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “……….. Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu doldurarak bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine başvuracaklardır.

5. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler
Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin, yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” ile ilgili yılın “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef, kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.

Buna göre; geçmiş yıllarda yukarıda yer alan örnekteki hesaplamaya göre fazla ödenmiş olan Motorlu Taşıtlar Vergileri, mükelleflerce “Düzeltme Talep Dilekçesi” ile (ekinde ilgili yıl için düzenlenmiş kasko sigortası değer bildirim formu olmak üzere) ilgili vergi dairesine başvurulmak suretiyle geri alınabilecektir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: